Phuộc sau Rancho 4×4 – Ford Ranger 2011 – 2022 – Made in USA

12,000,000

RANCHO RS9000XL, 9 nấc điều chỉnh

Nhà sản xuất: RANCHO – USA

Made in USA

Phuộc sau   12,000,000đ / cặp

Sử dụng cho:

FORD  RANGER Diesel All-wheel Drive 11/2011-06/2022

Sản phẩm được bảo hành 3 năm / 60,000km

Free shipping

Cho phép đặt hàng trước

Phone
Phone